Graafisella suunnittelulla on erittäin suuri merkitys tuotteen valmistusprosessissa ja siihen kannattaa panostaa. Hyvä suunnittelija osaa kiteyttää sanoman ja luo toimivan sekä mieleenpainuvan lopputuloksen. Hyvä suunnittelu vie myös aikaa, joten siihen ei kannata ryhtyä kiireellä. Lopputulos on kuitenkin kaiken panostuksen arvoinen – parhaimmillaan näyttävä, toimiva ja tehokas. Grafinarilta saatkin tuotteet, suunnittelusta asennukseen.

Joskus kun asiakas toimittaa aineiston painovalmiina, joudumme toteamaan, että aineisto vaatii muokkausta ennen painoa. Tästä seuraa ylimääräisiä kuluja asiakkaalle ja tuotanto viivästyy.

Vaikka periaatteessa digi-painossa voidaan tulostaa mitä tahansa aineistoa tietokoneelta, on onnistuneen painotuotteen aineiston silti oltava painokelpoista, jotta pystymme tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen painojäljen.

Mikäli toimitat aineiston meille painovalmiina tuotantoon, toivomme että otat huomioon alla olevat ohjeistukset. Muiden kuin PDF-tiedostojen painokuntoon valmistamisesta sekä mahdollisesta aineistojen korjailusta veloitamme 58e/h + alv.

Hyvässä painokelpoisessa materiaalissa täyttyvät vähintään nämä ehdot

 • Painokelpoiset kuvamateriaalit. Kuvien on oltava tarpeeksi tarkkoja eli vähintään 300ppi mutta mielellään 400ppi. Nyrkkisääntönä voidaan pitää: mitä parempi tarkkuus, sen paremman näköinen kuva painotuotteessa. Logot tulisi mieluiten lisätä painotuotteeseen grafiikkana, mutta mikäli logot lisätään valokuvina, niin noin 1200ppi vastaa painettaessa noin samaa tarkkuutta verrattuna vektorigrafiikkaan. Suosittelemme vektorigrafiikan käyttöä.
 • Kuvien olisi hyvä olla myös oikeassa väriprofiilissa eli muutettuna CMYK:iksi tai Grayscaleksi. Toivoisimme asiakkaidemme käyttävän FOGRA 39 -väriprofiileja.
 • Tekstit kannattaa muuttaa vektoreiksi (paths, curves) mikäli tekstin määrä ei ole suuri. Jos tiedosto sisältää fontteja, tulee fontit liittää aineiston mukaan (embed fonts) ja fonttien täytyy olla PC-yhteensopivia. Open Type -fontit toimivat parhaiten.

  Alle 8 pt ohutlinjaisen fontin käyttöä ei suositella. Fonteista tulee aina käyttää ns. aitoa leikkausta, sillä ohjelmien omien lihavointi- tai kursivointitoimintojen käyttö aiheuttaa usein ongelmia painettaessa. Bittikarttamuotoista tekstiä ei tulisi käyttää.

 • Viivat ja grafiikka kannattaa jättää vektorimuotoon, varsinkin ohuet. Alle 0,25 pt vahvuisien viivojen käyttöä ei suositella. Ohjelmistojen efektit, layerit ja monimutkaiset PS- tai tiilitäytteet tulee muuttaa bittikartaksi, sillä ne aiheuttavat usein virheitä painovaiheessa.
 • Fyysisesti oikean kokoinen tiedosto. Mikäli olet painamassa A4-kokoista esitettä, sinun ei kannata toimittaa meille fyysiseltä kooltaan A3-kokoista dokumenttia. Katso paperien koot täältä!
 • Leikkausvarat. Painoon toimitettavaan dokumenttiin on sisällyttävä vähintään 2-3 millimetrin leikkausvarat, mikäli painotuotteessa menee sisältöä leikkaukseen. Näin toimitaan, jotta voisimme ennaltaehkäistä mahdolliset valkoiset kehykset painotuotteen reunoilla. Tee aineistoon leikkuu- ja taittomerkit, mikäli mahdollista. Merkkejä ei saa sijoittaa kiinni leikkuulinjaan, vaan suositeltava kohta on leikkuuvaran ulkoreuna eli 3 – 5 mm leikkuulinjasta. Muita merkkejä kuten kohdistusmerkkejä, aineiston reunamerkkejä tai kalibrointipalkkeja ei tarvita.
 • Oikea tiedostomuoto, eli mieluiten PDF. Tiedosto tulisi koota käyttäen Adoben ohjelmistojen Press quality/Painolaatu-asetusta sisältäen leikkuuvarat. Otathan huomioon, että Office-ohjelmilla tehdyt aineistot eivät ole aina sellaisinaan painokelpoisia, suosittelemme lisäämään aineistoon mukaan myös alkuperäisen työtiedoston.

Painokelpoisia aineistoja eivät ole

 • Microsoft Officen Wordissa tai muissa tekstinkäsittelyohjelmissa (esimerkiksi Open- ja Libre Officen Writer) luodut dokumentit sellaisenaan. Nämä ohjelmat ovat nimenomaan tarkoitettu tekstinkäsittelyyn, ei painokelpoisen materiaalin valmistamiseen. Nämä ohjelmat eivät tuota niissä tallennettuihin tiedostoihin sellaisenaan tarpeeksi dataa, jotta niistä saisi luotetavasti painettua hyvälaatuisia painotuotteita. Lähettäessäsi Office-ohjelmilla tehtyä aineistoa painoon, liitä mukaan alkuperäinen työtiedosto sekä siitä tehty PDF-tiedosto.
 • Valokuvat suoraan kamerasta tai älypuhelimesta painotuotteeseen. Useimmat digikamerat käyttävät sRGB -värimaailmaa, joka ei ole luotettavin mahdollinen väriavauus painettavaksi. Painotuotteissa kannattaisi käyttää mieluiten CMYK- tai Greyscale -värimaailmoja valokuvia käytettäessä, jotta kuvat toistuvat mahdollisimman saman värisenä painotuotteessa kuin tietokoneen näytöllä.

Nopea muistilista:

 • Aineistoni on oikeassa koossa.
 • Aineistossani on leikkausvarat ja leikkausmerkit.
 • Aineistoni käyttää CMYK-väriavaruutta ja mustavalkoiset kuvat Grayscalea.
 • Aineistoni kuvien resoluutio 300 ppi eli PPI on riittävä hyvälaatuiseen painatukseen (suosittelemme vektorigrafiikkaa).
 • Aineistoni tiedostomuoto on PDF
 • Aineistoni on erillisinä sivuina, ei aukeamina

Lopuksi vielä maistiaisia viimeisimmistä Grafinarin suunnittelemista tuotteista logoineen. Kun haluat näyttävän ja mieleenpainuvan lopputuloksen, ota yhteyttä!